• Výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, obchodných a administratívnych budov