• Výstavba a rekonštrukcia kanalizácií
  • Výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd
  • Výstavba a rekonštrukcia teplovodov
  • Výstavba a rekonštrukcia vodovodov
  • Výstavba a rekonštrukcia plynovodov
  • Výstavba a rekonštrukcia elektrických sietí