• Projekčná činnosť v oblasti vykurovania budov
  • Projekčná činnosť v oblasti zdravotechniky
  • Architektonická činnosť
  • Návrhy a vizualizácie v oblasti architektonickej a technického zariadenia budov