Merga s.r.o.

Služby

Sme experti v oblasti dodávok a montáží kúrenia, elektroinštalácií a výstavby plynovodov, vodovodov a kanalizácií.

Komplexná dodávka TZB

Komplexná dodávka TZB

 • Dodávky a montáže vykurovacích systémov
 • Dodávky a montáže vodovodných rozvodov
 • Dodávky a montáže kanalizačných rozvodov
 • Dodávky a montáže plynových rozvodov
 • Dodávky a montáže elektrických rozvodov
 • Dodávky a montáže retenčných systémov
Realizácia inžinierskych stavieb

Realizácia inžinierskych stavieb

 • Výstavba a rekonštrukcia kanalizácií
 • Výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd
 • Výstavba a rekonštrukcia teplovodov
 • Výstavba a rekonštrukcia vodovodov
 • Výstavba a rekonštrukcia plynovodov
 • Výstavba a rekonštrukcia elektrických sietí
Výstavba stavieb na kľúč

Výstavba stavieb na kľúč

 • Výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, obchodných a administratívnych budov
Výstavba a rekonštrukcia kotolní

Výstavba a rekonštrukcia kotolní

 • Výstavba a rekonštrukcia výmenníkových staníc tepla
 • Výstavba a rekonštrukcia solárnych systémov
 • Dodávky a montáže kotlov na zemný plyn
 • Dodávky a montáže elektrických kotlov
 • Dodávky a montáže kotlov na tuhé palivo
Projektová a arch. činnosť

Projektová a architektonická činnosť

 • Projekčná činnosť v oblasti vykurovania budov
 • Projekčná činnosť v oblasti zdravotechniky
 • Architektonická činnosť
 • Návrhy a vizualizácie v oblasti architektonickej a technického zariadenia budov
Prenájom stav. mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie

 • Caterpillar CAT 428e
 • Caterpillar CAT M318
 • Hodinová sadzba dohodou
 • Info: +421 915 990 502