Výstavba obytného súboru – Nová Terasa Košice, 3. etapa