Merga s.r.o.

Referencie: 2018

Lokalita Bratislava
Práce prekládky inžinierskych sietí, zti spodná stavba