Výstavba obytného súboru – Nová terasa Košice, 2. etapa