Výstavba obytného súboru Košice – Nová terasa 1. etapa