Príprava územia pre výstavbu obytného súboru Košice Bývanie