Merga s.r.o.

Certifikáty

Naša spoločnosť je vlastníkom nasledovných oprávneni a certifikátov.

Certifikát pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004 v odbore Stavebno – montážna výroba

Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2009 v odbore Stavebno – montážna výroba