Merga s.r.o.

Certifikáty

Naša spoločnosť je vlastníkom nasledovných oprávneni a certifikátov.

Certifikát pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2015 a 9001:2015 v odbore Stavebno – montážna výroba

Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 14001:2015 a 9001:2015 v odbore Stavebno – montážna výroba